pH POMOC U RESAVANJU ZADATKA ZA PRIJEMNI

karategirl's picture

1.Ako se pOH nekog rastvora promeni od 2 na 4 , koncentracija H jona se:

1) poveca za 2  2) smanji za dva  3) poveca za 100 puta  4) smanji 100 puta   5) poveca dva puta

Resenje je pod 3) , moze li neko da objasni? Hvala unapred!

2. Ako se pH nekog rastvora promeni od 2 na 4, koncentracija OH jona se:

1) smanji za dva  2) poveca dva puta 3) poveca 100 puta 4) smanji 100 puta 5) smanji dva puta

Resenje: pod 3).

Dino98's picture

1. Ovdje je sata pOH vrijednost, a traži ti se promjena konc vodikovih Jona, pa je lakše pretvoriti u pH:

Ako je promjena pOH išla sa 2->4, to je promjena pH 12->10 (pH= 14-pOH)

Dakle, smanjila se pH, logično je da se konc H Jona povećala.

S obzirom da je veza koncentracije i pH logaritamska :

Dakle 10^2 , koncentracija se povećala 100 puta !

2. Potpuno ista analogija

karategirl's picture

Hvala puno!