Mešanje rastvora

asterix's picture

Izračunati zapreminu rastvora HCl, koncentracije 0,1 mol/dm3 , koju treba dodati u 30 cm 3 rastvora NaOH, koncentracije 0,15 mol/dm3 , da bi se dobio rastvor čiji je pH = 2

 Rešenje zadatka je 53.3

Nikako mi ovo ne ide pa ako može pomoć. 

Znam jedino izračunati množinu NaOH, a nakon toga ne znam kud krenut