Galvanski Spreg

GrayMeredith's picture

Zdravo imam jedan zadatak,pa ako moze objasnjenje

U galvanskom spregu koji se sastoji od polu ćelija Ag+/Ag i Fe3+/Fe2+ spontano se odigrava reakcija Ag+ + Fe 2+ = Ag+Fe3+   . Srebrna elektroda u ovom spregu je:

1. anoda,+ pol

2.anoda,- pol

3.katoda,+ pol

4.katoda,-pol

5.dioda,+/- pol

 

i Drugo,Ako može neko da proveri da li sam ovo dobro skapirala:

U elektrolizi je katoda negativna,anoda pozitivna a u Galvanskom spregu je obrnuto tj katoda pozitivna a anoda negativna i na katodi se vrši redukcija a na anodi oksidacija.

(Za naponski niz i ostalo)Svi elementi pre H su dobra redukciona sredstva(dešava se oksidacija) a posle H su dobra oksidaciona sredstva(redukcija). 

Ako može pomoć i objašnjenje,hvala :)