kalijum-hidroksid i ugljenik(IV)-oksid jednačine reakcije

Kolakovic Aleksa's picture
Dino98's picture

2KOH + CO2 --> K2CO3 + H2O