Hemija

Lejla22's picture

Odredite procentni sastav azotne kiseline u rastvoru koncentracije c=9,8mol/dm³ i gustine 1,3g/cm³

 

Dino98's picture

Relacija koja povezuje količinsku (molarnu) koncentraciju i maseni udio:

c = w  * ρ/M