HITNO zadatak iz ph !!

GrayMeredith's picture

Koliko je pH rastvora koji u 50 ml sadrži 3,15g azotne kiseline?

1. 0,05

2. 0,5

3. 1

4. 14

5. 0

Dino98's picture

Vr = 50 mL = 0.050 L

m(HNO3) = 3,15 g

-----------------------------------

pH=?

M=m/n ==> n(HNO3) = m/M = 3,15g/63,01g/mol = 0,05 mol

c(HNO3) = n/V = 0,05 mol / 0,050 L = 1 mol/L

Kako je HNO3 jaka kiselina, može se pisati:

c(H^+) = c(HNO3)

c(H^+) = 1 mol/L

pH= - log c(H^+)

pH = 0