hitno! anoda katoda

GrayMeredith's picture

U Galvanskom spregu koji se sastoji od poluelija Ag+/Ag i Fe3+/Fe2+ spontano se odigrava reakcija: Ag+ + Fe2+ ---Ag + Fe3+  .

Srebrna elektroda u ovom sregu je:

1.anoda + pol

2.anoda - pol

3.katoda +pol

4.katoda - pol

5. dioda +/- pol

Postupak me zanima

Dino98's picture

Ako je u pitanju galvanski element onda je katoda pozitivna, a anoda negativna (kod elektrolitičkog članka je obratno).

Katoda je elektroda na kojoj se vrši redukcija:

Dakle, Ag^+ + e --> Ag(s)

GrayMeredith's picture

hvala mnogoo