Egzoterman i endoterman proces

GrayMeredith's picture

Hidratacija jona do koje dolazi pri rastvaranju jonskih jedinjenja (NaCl) u vodi je:

1) egzoterman proces delta H>0

2) endoterman proces delta H<0

3) proces u kome nema razmene energije sa okolinom

4) egzoterman proces delta H<0

5) endoterman proces delta H>0

Ako može neko da mi pojasni kako se rešava ovakav zadatak

Dino98's picture

Prilikom rastvaranja soli NaCl prvo dolazi do razaranja kristalne strukture. U tom procesu je potrebno uložiti energiju, tj. toplotu i taj proces je endoterman. 

Nakon razaranja kristalne strukture slijedi hidratacija jona, i to je egzoterman proces, jer molekule vode na određeni način (jone natrija okružuju molekule vode tako da su prema jonu orijentirani atomi kisika kao nosioci parcijalno negativnog naelektrisanja, analogno tome, joni hlora su okruženi molekulama vode, tako da su u kontaktu sa H jonima-nosiocima parcijalno pozitivnog naelektrisanja) okružuju jone, čime ih "umiruju" i oni energiju (toplinu) predaju okolini.

 

Poz

GrayMeredith's picture

Hvalaa