Masena koncentracija

GrayMeredith's picture

Ako je masena koncentracija azotne kiseline Y=0,63 mg/dm3 (alfa=100%, Ar(N)=14),onda je:

1) (H+)= 0,1 mol/dm3 ,  pH=1 ;   (OH-)=10-13 mol/dm3 , pOH=13

2) (H+)=0,01 mmol/dm3  , pH=5  ; ( OH-)= 10-9 mol/dm3 , pOH =9

3) (H+)=10 mmol/dm3  , pH=2 ;  (OH-)= 10-12 mol/dm3  , pOH=12

4) (H+)=1 mmol/dm3,  pH=3 ; (OH-)= 10-11 mol/dm3  ,pOH=11

5) (H+)=O,2 mol/dm3 , pH=2 ; (OH-)= 10-12 mol/dm3 ; pOH= 12

Rešenje je pod 2. Ako može objašnjenje i postupak,hvala unapred

Dino98's picture

Masenu koncentraciju prebacite u jedinicu g/dm3, dobit ćete:

Y= 6,3 x 10(-4) g/dm3

Relacija koja povezuje količinsku i masenu koncentraciju je:

c= y/M

c(HNO3) = 6,3x10(-4) g/dm3 / 63 g/mol

c(HNO3) = 10(-5) mol/L = 0,01 mmol/L

pH= -logc(H+) = -log10(-5) = 5

pOH = 14-pH = 9

c(OH-) = 10(-pOH) = 10(-9) mol/L

Poz

GrayMeredith's picture

Hvala mnogo,sad sam zaista razumela zadatak