Rastvorljivost

Danna123's picture

Pozdrav!

Da li neko može da mi pomogne oko rešavanja zadatka. Gde je veća rastvorljivost taloga srebro-hlorida u vodi ili u KCl, koncentracije 0.5 mol/l. (P(AgCl)=1.78×10 na -10)? Jasno je da je u vodi, jer u rastvoru KCl ometaju joni Cl‐, ali kako to da dokazem kroz postupak.

Unapred hvala.

amco@96's picture

U čistoj vodi, na 298 K, AgCl se nalazi kao talog, a iznad njega je ukupna koncentracija jona = Ksp.

Ako se u tu vodu doda KCl, disocijacijom će nastati K+ i Cl- joni. Kalijevi Joni nemaju nikakav utjecaj, al Cl- ima, i to je tzv. utjecaj zajedničkog jona.

Prisustvom tog jona remeti se prvobitno uspostavljena ravnoteža.

Prema La Šateljeovom principu, sistem se nastoji oduprijeti toj promjeni. Pa kako smo dodali više Cl- jona, ravnoteža se pomjera na lijevo, u stranu taloga AgCl, što znači da je manji sadržaj jona, tj manja rastvorljivost.

AgCl(s) <--> Ag+ + Cl-

Utjecaj dodatka Cl- jona:

<---- (ravnoteža se pomjera prema AgCl(s))