Redukujuće osobine

GrayMeredith's picture

Koje od navedenih jedinjenja ne pokazuje redukujuće osobine:

1) D-fruktofuranoza

2) D-glukuronska kiselina

3) Fruktoza-1,6-difosfat

4) Glukoza-6-fosfat

5) Metil-alfa-D-glukopiranozid

rešenje je pod 5. Ako može objašnjenje zbog čega i da li glikozidi pokazuju još neke osobine po kojima se razlikuju od ostalih jedinjenja?