HITNO AKO NEKO ZNA RIJEŠITI OVAJ ZADATAK

Ismihana's picture

Koliko iznosi količinska koncentracija fiziološkog rastvora, u mol/l, ako on u 100ml sadrži 0.9g natrijum hlorida I ako su atomske mase za Na 23 i za CL 35.5? 

Sergej357's picture

c(NaCl)=?

V=0,1L

m(NaCl)=0.9g

M(NaCl)=58.5

n=m/M=0.9/58.5=0,015 

c=n/V=0,015/0,1=0,15mol/dm3