Pitanje za Hejvortove i Fišerove formule

GrayMeredith's picture

Da li mi može neko objasniti kada se pravi Hejvortova formula iz Fišerove,kako da znam sa kojim C atomom se vezuje kiseonik (kiseonik sa prvog C atoma koji ima c=o i jedno h vezano za sebe)?

npr: 1. Kod Alfa-D-glukopiranoze se vezuje prvi C atom sa petim C atomom 

npr 2. Kod Alfa-D-glukofuranoze se vezuje prvi C atom sa četvrtim C atomom

npr 3.Kod  Beta-D-fruktopiranoze se vezuje drugi C atom sa dvostukom vezom sa CH2OH

Nadam se da može neko ovo da mi pojasni i razjasni 

GrayMeredith's picture

Takođe i brojanje C atoma kod aldoza i ketoza ako može neko da mi objasni

Nije mi jasno kada se broji od aldehidne glupe a kada od keto grupe