pH zadatak

GrayMeredith's picture

Razblaživanjem rastvora čija je pOH vrednost 5, smanjena je koncentracija hidroksidnih jona na polovinu prvobitne vrednosti. Koliko vodonikovih jona ima u 1 dm3 tako razblaženog rastvora?

1) 5,0 x 10-6

2) 2,0 x 10-9

3) 1,2 x 1015

4) 3,0 x 1018

5) 1,0 x 10-5

Rešenje je pod 3,treba mi postupak

Dino98's picture

Ako je pOH rastvora 5 onda je koncentracija OH- jona 10^-5 mol/L.

Razblaživanjem koncentracija je postala duplo manja pa je c(OH-) = 5x10^-6 mol/L

Iz jonskog proizvoda vode može se odrediti kolika je onda konc H+ jona:

Kw = c(H+) x c(OH-)

c(H+) = 10^-14 mol^2/dm^6 / 5x10^-6 mol/L

c(H+) = 2x10^-9 mol/L

c=n/V

Kako je 1L rastvora:

n= cxV = 2x10^-9 mol

Na = N/n

N(H+) = 6,022x10^23 mol^-1 * 2x10^-9 mol

N(H+) = 1,2 x 10^15