Zadatak hitno iz rastvora

GrayMeredith's picture

U 20 cm3 rastvora sumporne kiseline masenog udela 32,7% i gustine 1,2 g/cm3 dodato je 44 cm3 vode. Izračunati količinsku koncentraciju (mol/dm3 ) tog rastvora. Ar(S) = 32

1) 0,125

2) 1,25·10-2

3) 12,5

4) 1,25

5) 1,25·10-3

Rešenje je pod 4,molim postupak,hvala unapred

Dino98's picture

V1 = 20 cm^3

w = 32,7 % = 0,327

ro= 1,2 g/cm^3

-------------------------------

c2 = ?

Prvo se računa koncentracija prvog rastvora:

c1 = w * ro/M

c1 = 0,327 * 1,2 / 98 = 0,004 mol/cm^3

Pretvorimo koncentraciju u mol/dm^3

c1= 4 mol/dm^3

Imali smo na početku 20 cm^3 rastvora kiseline, i dodali smo 44 cm^3 vode, znači ukupni volumen rastvora je 64 cm^3 (20 + 44).

Sada izračunamo koncentraciju dobivenog rastvora preko izraza za razblaživanje:

c1V1 = c2V2

c2 = c1V1 / V2 = 4 mol/dm^3 * 20 cm^3 / 64 cm^3 = 1,25 mol/dm^3

 

GrayMeredith's picture

Hvala mnogo,da li može neko ovaj zadatak preko steheometrije da uradi? 

 

GrayMeredith's picture

mnogo bi mi značilo!!!