Kiselinsko bazne titracije - zadatak

Arnela's picture

Ako mi mozete pomoci sa ovim zadatkom posto imam uskoro ispit iz Analitike.Hvala unaprijed!

Za titraciju 1.000 g smjese sircetne kiseline i njenog anhidrida u vodenom rastvoru potroseno je 17.99 cmrastvora NaOH koncetracije 1.000 mol/dm3 (anhidrid sircetne kiseline reaguje sa vodom prema jednacini (CH3CO)2O + H2O <--> 2CH3COOH).

a)Izraziti kiselost rastvora kao maseni udio CH3COOH.

b)Naci sastav smjese.