Кристалохидрати

Student medicine's picture

Приликом израде задатака у којима су заступљени кристалохидрати,наишла сам на део који ми није јасан,па бих била веома захвална ако неко може да ми помогне.

пример задатка:Израчунати процентну концентрацију раствора који садржи 3 г Na2HPO4x2H2O u 50 грама раствора.

Моје питање би било:Да ли су у ових 50 грама (који су ми дати) урачунати и грами воде који су настали растварањем кристалохидрата или их треба накнадно урачунати?

Унапред захвална.