Pomoć oko zadatka iz organske hemije (alkini)

Sanjalica97's picture

Zadatak glasi:Koliko je potrebno grama tehničkog kalcijum-karbida koji sadrži 82,5% čiste supstance za dobijanje acetilena koji potpuno reaguje sa1,12dmvodonika (mereno pri normalnim uslovima)?

hvala unapred :)