Neorganksa hemija

StefanHD's picture

U reakciji aluminijum-oksida sa vodenim rastvorom kalijum-hidroksida molski odnos oksida,hidroksida i vode je:

a)1:4:2  b)1:1:2  c)1:1:3  d)1:2:3  e)2:3:2 

 

Hvala unapred.