Hemijski indikatori

jokii233's picture

Treba mi pomoć oko zadatka...

Koji od predloženih indikatora će najbolje zabeležiti kada je potpuno neutralisan rastvor azotaste kiseline, koncentracije 0.1 mol/l, sa rastvorom natrijum-hidroksida, iste koncentracije?

a)metil oranž, sa opsegom promene boje pH=3,1-4,5

b)metil crveno, sa opsegom promene boje pH=4,2-6,3

c)lakmus, sa opsegom promene boje pH=5-8

d)timol crveno, sa opsegom promene boje pH=8-9.6

Tačan odgovor je pod d.

Predrag Milosevic's picture

Kod ovog zadatka se pretpostavlja da je student upoznat sa grafikonima koji predstavaljaju titraciju kiseline sa bazom. Znaci vizuelno moramo imati sliku, grafikon u mislima i u ovom slucaju to je grafikon titracije slabe kiseline  (azotasta kiselina) sa jakom bazom. Grafikon mozemo napraviti i sami pod uslovom da potrosimo odredjeno vreme i racunanje ali u ovom zadatku onaj koji je postavljao pitanje smatra da je student vec upoznat kako izgleda grafikon.

Na grafikonu se nalazi zakrivljena linija koja se u jednom momentu dize u vertikalu i posle nastavlja pod malim uglom dalje kako dodajemo jaku bazu.  Taj vertikalni segment treba da podelimo na pola i u tom segmentu da pogledamo koja je vrednost za pH. U slucaju slabih kiselina ta vrednost je > 7...mozda negde posle 8...tako da biramo indikator koji to pokriva, a to je timol crveno.

Napomena, tih grafikona titracije nema mnogo...u sustini samo tri glavna....i lako ih je zapamtiti vizuelno.  Ne moramo da znamno svaki detalj i cifru ...samo grubi skec je dovoljan. Titracija slabe kiseline sa jakom bazom, jake kiseline sa jakom bazom i slabe baze sa jakom kiselinom..i gledamo gde je polovina vertikale...tada je pH jednak pK...ili drugim recima imamo ekvimolarne kolicine neizreagovane kiseline i njene pripadajuce konjugovane baze (u ovom slucaju iz zadatka).

Naravno, treba da znamo da je azotasta kiselina slaba kiselina...kako cemo to da znamo...pa ako neko ponudi vrednost za K (to bi pomoglo...jer mala vrednost znaci slabu kiselinu) ili to bi trebalo da bude znanje iz udzbenika.