Opsta hemija

DarioN's picture
DarioN's picture

1. Izracunati broj atoma u uzorku:

a) 10mg S8

Predrag Milosevic's picture

Ovaj zadatak ne bi trebalo da bude tezak ako znamo nekoliko opstih stvari iz hemije.....

Molekuli se sastoje od atoma...nas pitaju za atome...dobro...logika je ako znamo broj molekula znacemo i broj atoma (ako znamo formulu).

S8...ako imamo jednu molekulu, recimo...samim time  imamo 8 atoma sumpora.

Sta je dato u zadatku...10mg sumpora kao S8. To mozemo i da zamislimo...jedva vidljiv materijal na dlanu ruke. Ljudi, u svom zivotu steknu iskustvo za masu jer sa tim oznakama smo stalno okruzeni...kilogram jabuka...sto grama cokolade itd medjutim kad su u pitanju molekuli i atomi tu se vec gubi sigurnost...tu glavnu ulogu igra mol...jedinica za kolicinu materije...u stvari to je Avogadrov broj cestica 6.02 exp23...ogroman broj ali kako su atomi i molekuli sicusni..sve to ponekad moze stati na dlan nase ruke (pod uslovom da materija nije toksicna...inace bolje je ne drzati na dlanu...)

1 mol S8 imam masu od 256 g. Kako...pa molarna masa S je 32.065g a posto imamo 8 atoma u molekuli to ispada 256 g (da zaokruzimo).

Znaci 1 mol S8, koji inace ima 6.02exp23 molekula ima masu od 256 g....proporcionalno 10mg S8 (ili 0.010g S8) ce imati 2.35exp19 molekula S8.

X = 6.02exp23 * 0.010 / 256 = 2.35exp19

Da bi znali koliko atoma ima u toj "gomili" molekula jednostavno pomnozimo to sa 8 je je formula S8.

Zakljucak...imamo   8 * 2.35exp19 = 18.8exp19 atoma S