Oksidoredukcija

Emilija3001's picture

Izracunaj broj atoma kiseline koji se oslobađa u sledećoj jednačini oksidoredukcije, ako je u reakciji učestvovalo 30ml redukcionog sredstva čija je koncentracija 3mol/l

KMnO4+H2O2+H2SO4---->MnSO4+O2+K2SO4+H2O

Ne znam koje je rešenje, molim za pomoć.

Predrag Milosevic's picture

Mislim da pitanje ima tipografsku gresku...pitanje je koliko atoma kiseonika se oslobadja, a ne kiseline...u ovoj reakciji se ne oslobadja kiselina...

Reakcija treba da se sredi...to je oksido-redukcija..

2KMnO4  + 5 H2O2 +3H2SO4 ----->  2MnSO4  +  5O2  +  K2SO4   + 8H2O

KMnO4 je osidaciono sredstvo, a H2O2 redukciono sredstvo

Sta se dogadja sa elektronima....

2Mn (+7)   + 10e-  ---->     2Mn (+2)

10 O(-1)   - 10e -------->   10  O (0)

Oslanjamo se na hemijsku reakciju....vidimo da 5 molova redukcionog sredstva (H2O2) daje 5molova kiseonika (molekula ili duplo vise atoma)...znaci odnos je 1 : 1.

Izracunacemo broj molova H2O2....u 1000ml imamo 3 mola...u 30ml ce biti proporcionalno 0.09 molova....toliko ce se dobiti i  molova O2 ili 0.18 molova atoma O....

Ako hocemo broj kiseonikovih atoma pomnozimo taj broj molova atoma O tj 0.18 mol O sa Avogadrovim brojem 6.02 x 10^(23) i tu smo sa resenjem.....1.08 x 10^(23) atoma O