pH vrednost

Emilija3001's picture

Koliko miligrama barijum hidroksida treba dodati za potpunu neutralizaciju 100ml rastvora hloridne kiseline čiji je pOH=13?

Predrag Milosevic's picture

Ovaj zadatak se oslanjaq na hemijsku reakciju izmedju Ba(OH)2 i HCl.....pogledajmo sta se dogadja...

Ba(OH)2   +   2HCl  ------>   BaCl2    +  2H2O

Sta nam govori hemijska reakcija?

Govori da nam treba 1 mol Ba(OH)2 da neutralisemo 2 mola HCl....i to je lako da zakljucimo...sad, kad bi znali koliko molova HCl imamo i bez racunanja bi znali koliko molova Ba(OH)2 treba...duplo manje od toga.

Dobro, da vidimo sada koliko mi to imamo molova HCl....

Receno je da je pOH=13  .....sta to znaci ...ako nam treba pH...to znaci da je pH=14- pOH = 1

Ako je pH = 1 to drugim recima znaci da je koncentracija [H+] iona = 0.1 mol/dm3 ili drugacije receno koncentracija HCl= 0.1 mol/dm3.........0.1 mol HCl u 1 dm3 ili 1000ml.

Mi imamo samo 100ml, a to je deset puta manje...;pa ce i broj molova HCl, proporcionalno biti 0.01 mol HCl

Sad, kad znamo broj molova HCl...na osnovu hemijske reakcije znamo da nam treba duplo manje molova Ba(OH)2...tj  samo 0.005molova Ba(OH)2

Sad da vidimo koliko je to g ili mg Ba(OH)2

Na osnovu molarne mase Ba(OH)2 imamo podatak da 1 mol Ba(OH)2 ima masu od 171.34 g...pa ce proporcionalno 0.005 molova imati ....0.857g ili u mg izrazeno 857mg...i to je resenje.

 

 

Emilija3001's picture

Hvalaa punoo