Soli

Emilija3001's picture

Koliko grama bazne soli nastaje u reakciji azotne kiseline sa 50ml rastvora kalcijum hidroksida koncentracije 0.2mol/l?

Ne mogu nikako da dobijem tačno rešenje...resenje je 1.19g

V(Ca(OH)2)=0.05l

c(Ca(OH)2)=0.2mol

n(Ca(OH)2)=V*c=0.01mol---->m=n*M=0.74g

i onda sam grame ubacila u reakciju i racunala sa Mr preko proporcije

Ca(OH)2+2HNO3---->Ca(NO3)2+ 2H2O

74g-------164g

0.74g------x

x=1.64g

A probala sam i da preko molova da racunam da dobijem molove soli pa da ih pretvorim u grame ali opet nije isapalo tačno.

Emilija3001's picture

A sad sam shvatila treba bazna so ne neturalna

stefan17's picture

Kad kaze bazna so ona mora sadrzati i OH jon zato sto ovdje imas jaku bazu Ca(OH)2 i jaku kiselinu HNO3 pa bi ta so imala neutralan pH.

Reakcija ide na sledeci nacin:

Ca(OH)2 + HNO3 -> (CaOH)NO3 + H2O

I dobijes n od Ca(OH)2 preko formule za koncentraciju, ja dobijam 0.01 mol

Onda je i kolicina ove bazne soli sa desne strane 0.01 mol ; racunamo molarnu masu i dobijamo da je to 119g/mol

Iz toga je masa dobijene bazne soli = 1.19g