pomoc

aleksa311's picture

Izračunati pH i pOH 0,025M rastvora fosfatne kiseline, čiji je stepen disocijacije u ovom rastvoru 80%

Predrag Milosevic's picture

Fosforna kiselina je slaba kiselina...narocito drugi i treci stepen disocijacije je veoma mali ...tako da cu pretpostaviti da he samo jedan H+ disosovao...i da se tih 80% zapravo odnosi na taj jedan H+.

Znaci, 80% od 0.02 mol/dm3  i - log od toga ce biti 1.699...to je pH

pOH= 14 - 1.699 = 12.30

 

aleksa311's picture

hvala puno