Procentno izračunavanje

Helenica's picture

Ćao!

Trebala bi mi pomoć oko jednog zadatka koji glasi ovako:

Odredi broj atoma azota u 100dm³ vazduha pri normalnim uslovima,ako je zapreminski udio azota u vazduhu 78%

Predrag Milosevic's picture

Dobar dan

Prvo se pitamo sta znamo u vezi zapremine gasa i broja molova tj broja cestica (jer mol je u stvari samo veliki broj)

1 mol bilo kog gasana pri normalnim uslovima zauzima 22.4 dm3

E sad, koliko mi dm3 posmatramo.

100dm3 vazduha ali u stvari "samo" 78 dm3 azota koji je N2 (dvoatomna molekula).

Znaci prvo vidimo koliko molova molekula azota imamo u 78dm3

Proporcionalno...ako znamo da 1 mol ide u 22.4dm3 ...to ispada da posmatramo 3.48 mola N2

Esad to mozemo da pretvorimo u broj molekula N2...samo pomnozimo sa Avogadrovim brojem 6.02 * 10^(23)...i to mu dodje nekih 20.95 * 10^(23) molekula N2 ili ako nas pitaju za broj atoma (ako bi te molekule rastavili na atome)...pomnozimo to sto imamo sa 2 i dobijemo 4.19 * 10^(24) atoma...i to je odgovor.

Nadam se da mi je racun dobar...