Pomoc molin vas

Neznad gemija's picture

Koliko je cm³ vodenog rastvora amonijaka koncentracije 0.2mol/dm³, a koliko cm³ rastvora amonijum nitrita koncentracije 1mol/dm³ potrebno da se napravi 500cm³ pufera čiji je pH=9?

 

Predrag Milosevic's picture

Zanimljiv zadatak...ja cu pokusati da predstavim resenje...

Kad su u pitanju puferi (buffers) najkorisnije je upotrebiti Henderson -Hasselbalch jednacinu....

pH = pKa  + log( [baza] / [kiselina])

Ovaj izraz se odnosi na neku kiselinu i njenu so...ali mozemo da ga upotrebimo  u nasem slucaju uz malu modifikaciju podataka koje imamo.

pH znamo...treba da bude 9.

Nasa baza (NH4OH) je slaba i ima Kb = 1.8 x 10^(-5) taj podatak mozemo naci u literaturi.

Sada nama treba Ka da izracunamo pKa (i uvrstimo u Henderson-H izraz)  ....nasa kiselina ce biti [NH4+].....  Ka ce biti Kw/Kb....tj   10^(-14) / 1.8 x 10^(-5) = 5.6 x 10^(-10)

pKa = -logKa  =  9.25

sada nas Henderson - H izgleda ovako...

9 = 9.25   +  log ([NH4OH] / [NH4+])

ovde predpostavimo da sav NH4OH ce dati rastvor amonijaka 0.2 mol/dm3

takodje sav NH4+ ce dati rastvor amonijum nitrita koncentracije 1mol/dm3 (iskreno govoreci ne dopada mi se bas ovaj nitrit...bolje bi bilo da je amonijumova so neke jake kiseline ali sta je tu je...)

Sada mozemo da izracunamo taj odnos izmedju [NH4OH]  / [NH4+]  kao antilogaritam od -0.25 ( setimo se iz Henderson-H izraza.... 9- 9.25 = -0.25)

tako da na kraju imamo 0.562 = [NH4OH] / [NH4+]

Uzecemo da pravimo litar pufera da nam bude lakse, a na kraju cemo rezultat samo da prepolovimo i smanjimo na 500ml....sad pisemo

0.562 = (x * (0.2/1000))  /  (y * (1/1000))

takodje x + y = 1000    (rekli smo da pravimo 1000ml da pa posle samo prepolovimo)

Resimo x i y matematicki

x= 737.5 ml to je za NH4OH rastvor

y= 262.5ml to je za NH4NO2 rastvor

i to je resenje za litar rastvora, a za 500ml uzmemo samo pola od toga tj

x=131.25ml

y=368.75ml

Ako hocemo da proverimo da li nas pufer radi...izracunacemo pH takvog pripremljenog pufera i treba da bude pH=9