Puferi

teodora_milosevic15's picture

Konc. vodonikovih jona u rastvori koji sadrzi 0,12mol/l CH3COOH i 0,216mol/l CH3COONa iznosi 10^(-5) mol/l. Izracunati konc. vodonikovih jona ako se u 200ml ovog rastvora doda 164mg CH3COONa. Konstanta kiselosti Kk = 1,8 * 10^(-5). 

Ne mogu da resim ovaj zadatak, pa molim nekoga ako bi mogao da mi pomogne oko ovog zadatka i da mi objasni kako se rade zadaci gde mi je vec data i konc. soli i konc. kiseline (ili konc. baze) i konc. vodonikovih jona, jer mi stvarno nije jasno. Ja sam probala nesto ali nisam sigurna jel tacno.

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku moramo znati sta znaci Ka i kako se racuna.

Reakcija je povratna...

CH3COOH  -------> CH3COO-  +  H+

i Ka = [CH3COO-] * [H+]  / [CH3COOH]

treba obratiti paznju da je citav racun baziran na 1 dm3 rastvora tj 1 L

U pocetku su nam dali koncentracije od svih ucesnika ...a onda su nesto promenili...dodali su 164mg ili 0.164g  "suvog"  CH3COONa...koji se naravno rastvorio i to u 200ml. Ta kolicina CH3COONa ako je pretvorimo u molove (podelimo sa molarnom masom CH3COONa ...82.0343g) je 0.002mola u tih 200ml...naravno posto je sve rastvoreno i disosovano mozemo reci da imamo dodatnih 0.002 mola CH3COO- iona (koji nam treba u nasem izrazu za Ka). Tu kolicinu tj 0.002mola CH3COO- moramo da pretvorimo kao da imamo 1dm3 rastvora...znaci 5 puta vise...jer nas Ka "radi"na 1dm3 rastvora. Mozemo reci kao da smo dodali 5 * 0.002 mola u litru CH3COO- jona...tj  0.01 mol CH3COO-. Od ranije smo vec imali  0.216 mol/dm3 CH3COO-...pa cemo sada imati ukupno 0.216 + 0.01=0.226 mol/dm3. 

To sad uvrstimo u nas izraz za Ka i izracunamo [H+]

1.8*10^(-5)  =  [0.226]  * [H+]   /  [0.12]

[H+] = 9.56 * 10^(-6)