Zadatak - Konstanta ravnoteže

boredinthehouse's picture

1. U sud je uneto 2,0 mol ugljen-monoksida i 3,0 mol vode nakon cega je sud zagrejan do 987 °C pri cemu je doslo do uspostavljanja ravnoteze reakcije:
CO(g) + H2O(g) <--> CO2(9) + H2(9).
lzracunati vrednosti formalnih konstanti ravnoteze Kc i Kp na 987 °C, ako ravnotezna smesa sadrzi 13 mol% ugljen-dioksida.

Predrag Milosevic's picture

Na osnovu hemijske reakcije mozemo da napisemo izraz za K

Na pocetku nismo imali proizvode reakcije samo reaktante....kada reakcija bude u ravnotezi koncentracije ucesnika reakcije ce biti...

[CO] = 2 - x

[H2O] = 3 -x

[CO2] = x

[H2] = x

Izraz za K ce  biti...

K = [x]*[x] / [2-x]*[3-x]

K cemo lako izracunati ako znamo x,,,,tu ce nam pomoci informacija da je x u stvari 13% (molskih) od svega sto se nalazi u reakcionom sudu u trenutku ravnoteze.

E sad, koliko molova (bilo cega) imamo u reakcionom sudu?...to je zbir svih...pa je x

x = 13 *  {[2-x]+[3-x]+x+x}/100

ja sam dobio da je x = 0.65

Kad to ubacimo u izraz za K....dobijemo da je K=0.133   na toj temperaturi  (ako sam sve dobro izracunao)

Sto se tice Kp...tu bi trebalo koncentracije pretvoriti u parcijalne pritiske...koristeci "formulu" PV = nRT....ili (zapremina je 1 dm3)....P=cRT....i sad da ne racunam dalje to je lako...

 

 

 

 

 

boredinthehouse's picture

Proračun je jasan... Samo mi nije jasno kako dobijemo da nam je (na primer) CO2 - x, a CO - 2-x?

boredinthehouse's picture

I račun je dobar, tačno je rešenje.

Predrag Milosevic's picture

Stvari gledamo u jednom vremenskom okviru...na pocetku...kada [CO2] i [H2] nije bilo uopste, a [CO] je bilo 2mola, a [H2O] je bilo 3 mola.

I druga vremenska tacka...kada dodje do ravnoteze i kada znamo da se neki deo [CO] i neki deo [H2O] potrosio (recimo x molova) i nagradilo se nesto [CO2] i [H2] takodje nekih x molova.

I zato je ravnotezna koncentracija [CO] =2mola (bilo na pocetku)- x molova (potrosilo se)