Hemijska ravnoteza

Marijana maya's picture

U evakuisani sud zapremine 320 cm3 uneto je 1,20*10-2mol PCl5.Sud je zagrejan na 160 stepeni.Izracunati stepen razlaganja PCl5  na 160 stepeni C u slucaju da je ista kolicina PCl5 bila uneta u sud koji sadrzi 0,0160 mol Cl2.Formalna kostanta ravnoteze reakcije razlaganja PCl5 na 160 stepeni je Kc je 21,0 mol M-3.

Resenje je 0,260,tj 26%.

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam resenje 9.8 % . Ne znam gde je greska. Ako neko zna neka napise resenje.

Andrijana's picture

V=320cm3

n(PCl5)= 0,012 mol ---> c(PCl5)= 0,0375 mol/dm3

n(Cl2)= 0,016 mol ---> c(Cl2)= 0,05 mol/dm3

PCl5        =    PCl3    +   Cl2
0,0375-x          x             0,05+x

K=0,021mol/dm3

K=x*(0,05+x)/(0,0375-x)

Riješi se kvadratna jednačina...i dobija se

x=0,009752 mol/dm3

α=0,009752/0,0375*100%

α=26%

milicaradenkovic's picture

Ja sam tako isto pocela da radim i dobila kvadatnu jednacinu gde sam se spetljala posle ne znam ni sama. Hvala na resenju. Samo ne razumem kako si dosla do resenja 0.021 mol/l.

Andrijana's picture

Pa u zadatku su dali  K=21 mol/m3. Da bih mogla da radim sa konstantom, morala sam da je pretvorim u mol/dm3, tj. 0,021 mol/dm3 :)

milicaradenkovic's picture

Izvini sad mi je jasno mol*m-3 . Ja sam se tu zbunila jer je ona napisala veliko M a ne malo a veliko M se pise mol/l pa mi nije bilo jasno. Sledeci put kad meko pise zadatak neka napise tacne podatke i slovne oznake da ne bi nagadjala sta je dato a sta se trazi u zadatku.