maseni udio rastvora

Isidoraa's picture

Koliko grama vode treba dodati u 70g Na2SO4 x 10H2O da bi se dobio 10% rastvor Na2SO4?
Rjesenje je: 238,69g vode

Evo neke formule:

 n= m/M,
m - masa supstance (g)
n - kolicina supstance (mol)
M - molarna masa (g/mol)

za maseni udio rastvora w=  m(s)/ m(r)

m(s) - masa rastvorene supstance (g)
m(r) - masa rastvora (g)
npr molarna masa za H2O se nalazi
M(H2O) = 2x Ar(H) + Ar(O) = 2 x 1 + 16 = 2+16 = 18 g/mol

milicaradenkovic's picture

70 g------------------322 g/mol

x g-----------------------142 g/mol

x=70*142/322=30.87 g Na2SO4

mr=ms/w=30.87/0.1=308.7 g

m(vode)=mr-ms=308.7-70=238.7 g

Isidoraa's picture

Ovo zadnje nije ms posto je ms 30.87

Isidoraa's picture

neka bude mr2

milicaradenkovic's picture

Jeste u pravu si trebalo je da stoji m(kristalohidrata) ali posto ne znam kako da prepravim komentar tako je ostalo.