broj molekula i jona

zzz555's picture

Kad se pita koliko ima molekula i jona u  1 molu Na2SO4x10 H20,zasto je to 13 ( 3 jona Na2SO4 i 10 molekula H2O) , a ne uzima se i broj jona disosovane vode?

Na2SO4--- 2Na2+  + SO4 2-  to je 3 jona

a ako imamo 10H20---- 10H+  + 10OH-   a ovde 20 jona

milicaradenkovic's picture

Ako imas formulu

Na2SO4*10H2O broj jona je 13 jer molekul disosuje na 

Na2SO4*10H2O------------->2Na+ +SO42- +10*H2O i broj jona je 13. Voda ne disosuje jer je slab molekul a slabi molekuli ostaju u molekulskom obliku.

Ako imas samo vodu u pitanju onda je broj jona 20 jer voda disosuje na

10H2O------------->10H+ + 10OH- i broj jona je 20.

zzz555's picture

hvala :)

I da pitam za jos jedan zadatak, kaze da posle zarenja smese magnetita i hematita mase 2 g, masa je iznosila 2,06 g. Naci maseni procenat hematita u uzorku. Zanimaju me samo reakcije, da li da stavim da smesa sagoreva sa CO i kao proizvod nastaje gvozdje, ili je neka druga reakcija u pitanju?  I kad se kaze da smesa sagoreva u vazduhu, da li smesa reaguje sa CO2 ili sa O2? Hvala unapred! :))

 

milicaradenkovic's picture

Kada se kaze da smesa reaguje sa vazduhom onda reaguje sa kiseonikom iz vazduha. 

zzz555's picture

Ok, hvala jos jednom