Gravimetrijsko izračunavanje

miina123456's picture

1,00 g olovne rude rastvori se u nitratnoj kiselini.Poslije toga izvrši se gravimetrijska analiza,taloženjem rastvora H2So4.Žarenjem taloga do konstante mase dobije se 0,5321 g olovo (II) sulfata.Izračunati maseni udio olova u uzorku rude?

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam 36 %

miina123456's picture

Ako možete da mi napišete postupak izrade ovog zadatka ?

milicaradenkovic's picture

3Pb+8HNO3----------------->3Pb(NO3)2+2NO+4H2O

Pb(NO3)2+H2SO4------------>PbSO4+2HNO3

n(PbSO4)=m/Mr=0.5321/303=0.001756 mol

n(Pb)=n(Pb(NO3)2)=0.001756 mol iz jednacine

m(Pb)=n(Pb)*Mr=0.001756*207=0.363 g

w(Pb)=m(Pb)/m(rude)=0.363/1=0.363=36.3 %

miina123456's picture

Hvala vam puno