puferi

hemija994's picture

Koja od navedenih smjesa ce odrzati konstantnom pH rastvora pri dodatku 10g 98% rastvora sumporne kiseline? Zasto?

a) HCOOH(C=0.15 mol/dm3) i HCOONa(C=0.15 mol/dm3)

b) isti pufer(C(i soli i kiseline)=0.1 mol/dm3)

c)isti pufer(C(HCOOH)=0.1 mol/dm3; C(HCOONa)=0.5 mol/dm3)

d)isti pufer(C(HCOOH)=0.5 mol/dm3; C(HCOONa)=0.1 mol/dm3)

 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da ce pH odrzavati konstantnom kada su koncentracije kiseline i soli 0.1 i 0.5

pH=pKa+log(c(soli)1)/c(kiseline)1

H2SO4-------------->2H+ + SO42-

n(H+)=2*n(kiseline)=2*0.1=0.2 mol

n(kiseline)=ms/Mr=w*mr/Mr=0.98*10/98=0.1 mol.

Ako uzmemo da je V=1 l

c(H+)=n(H+)/V=0.2/1=0.2 mol/l

c(soli)1=c(soli)-c(H+)=0.5-0.2=0.3 mol/l

c(kiseline)1=c(kiseline)+c(H+)=0.1+0.2=0.3 mol/l

pH=pKa+log(0.3/0.3)

pH=pKa i resenje je pod c.