elementi 2-a grupe p.s.e.

Prima972's picture

1.Izracunajte standardnu etalpiju reakcije razlaganja krecnjaka CaCO3(s)→CaO(s)+CO2(g),koja se primenjuje za industrijsko dobijanhe kalcijum-oksida.
delta fH(CaCO3)=-1207 Kj/mol.
Toplote stvaranja Ca0=-636
CO2=-393.5

Prima972's picture

Pri rastvaranju u hlorovodonicnoj kiselini 5g CaO koji sadrzi primese kalcijum karbonata oslobadja se 140cm3CO2 pri nor.usl..Izracunajte maseni udeo CaCO3 u kalcijum oksidu.

milicaradenkovic's picture

Ovaj zadatak je vec uradjen ali cu ti ga ja uraditi jos jednom

CaO+2HCl-------------------->CaCl2+H2O

CaCO3+2HCl---------------->CaCl2+H2O+CO2

1 mol------------------------22.4 dm3

x mol-------------------------0.140 dm3

x=0.140*1/22.4=0.00625 mol CO2

n(CaCl2)=n(CO2) iz druge jednacine a n(CaO)=n(CaCl2) iz prve jednacine.

n(CaO)=0.00625 mol

m(CaO)=n(CaO)*Mr=0.00625*56=0.35 g

m(CaCO3)=5-0.35=4.65 g

w(CaCO3)=m(CaCO3)/Mr=4.65/5=0.93=93 %

milicaradenkovic's picture

1. CaCO3(s)--------------------->CaO(s)+CO2(g)

deltafH(CaCO30=-1207 kJ/mol

deltafH(CaO)= -636 kJ/mol

deltafH(CO2)= -393.5 kJ/mol

deltafH=deltafH(CaO)+deltafH(CO2)-deltafH(CaCO3)= -636-393.5+1207=177.5 kJ/mol