Gravimetrija

amna0504's picture

Za odredjivanje zeljeza uzet je rastvor FeSO4*7H2O u uzorku od 20 ml rastvora određeno je 0,8635g Fe2O3. Kolika je procentna koncentracija ovog rastvora. Hvala!

milicaradenkovic's picture

Koja se procentna koncentracija trazi Fe2O3, FeSO4*7H2O ili Fe?

amna0504's picture

FeSO4*7H2O

milicaradenkovic's picture

2FeSO4---------------------->Fe2O3+SO2+SO3

n(Fe2O3)=m/Mr=0.8635/160=0.0054 mol

0.0054 mol-----------------------1 l

x mol---------------------------------0.02 l

x=0.02*0.0054/1=0.000108 mol Fe2O3

n(FeSO4)=2*n(Fe2O3)=2*0.000108=0.000216 mol

n(FeSO4*7H2O)=n(FeSO4)=0.000216 mol

m(FeSO4*7H2O)=n(FeSO4*7H2O)*Mr=0.0000216*278=0.060 g

w(FeSO4*7H2O)=m(FeSO4*7H2O)/m(oksida)

w(FeSO4*7H2O)=0.06/0.8635=0.0695= 6.95 %