Hemijska jednačina

miina123456's picture

Ako možete da mi pojasnite ove koeficijente 3 8 3 2 4 ispred 3Pb+8HNO3----3Pb(NO3)2+2NO+4H2O

milicaradenkovic's picture

To su koeficijenti koji stoje uz svako jedinjenje a dobijaju se kada izjednacavas reakciju tako sto mora leva strana da bude jednaka desnoj odnosno broj atoma sa leve strane treba da bude jednak broju atoma sa desne strane.