Reakcija

stole994's picture

Reakcija dobijanja olova(II)-hidroksida i njegova reakcije sa kiselinom i alkalnim hidroksidom. Hvala unapred :)

Gloria's picture

Olovo(II)-hidroksid je beo talog, i moze dobija se u reakciji sa nekim jakim hidroksidom (iz neke svoje soli):

Pb(NO3)+ 2NaOH ---> Pb(OH)+ 2NaNO3

U visku OH- se ponasa kao kiselina:

H2PbO+ 2NaOH ---> 2H2O + Na2PbO(naziv jedinjenja je natrijum plumbat, ako se ne varam)

A u prisustvu kiseline kao baza:

Pb(OH)+ 2HNO---> Pb(NO3)+ 2H2O (olovo(II)-nitrat ili jednostavnije plumbo-nitrat)