Rstvorljivost

stole994's picture

1.Rastvorljivost srebro-oksalata u vodi je koliko mol/dm^3? (P=3,2*10^-16)

2.Rastvorljivost srebro-oksalatau rastvoru amonijum-oksalata koncentracije 0,02mol/dm^3 je koliko mod/dm^3 ? (p=3,2*10^-16) 
Hvala uanpred :)

milicaradenkovic's picture

Koliki je proizvod rastvorljivosti srebro oksalata?

stole994's picture

3,2*10^-16

milicaradenkovic's picture

1. Ag2C2O4----------------->2Ag+ + C2O42-

Ksp={Ag+}*2*{C2O42-}=4*R*3

R={3 koren(Ksp/4))}=4.32*10(-6) mol/l

2. (NH4)2C2O4 se doda i imamo jon oksalatni

{Ag+}=Ksp/{C2O42-}=3.2*10(-16)/0.02=1.6*10(-14)

R={Ag+}=1.6*10(-14) mol/l