Stehiometrija

mikiminimouse697's picture

Da li bi  neko mogao molim vas da mi reši ova dva zadatka ?
1. Komadu gvožđa mase 6,3276g dodato je malo razblaženog rastvora hloridne ( hlorovodonične kiseline ). Tom prilikom izdvojilo se 1551,5 cm3 gasa. Izračunati masu gvožđa koja je ostala nerastvorena po završetku hemijske reakcije.

2. Sagorevanjem 28,80g uzoraka uglja dobijeno je 50,88 dm3 ugljenik ( IV ) oksida ( mereno pri normalnim uslovima ). Izračunati procenat ugljenika u ovom  uglju.

milicaradenkovic's picture

2. ugalj +O2--------------------->CO2

1 mol------------------22.4 dm3

x mol--------------------50.88 dm3

x=50.88*1/22.4=2.27 mol CO2

n(CO2)=n(uglja)=2.27 mol

m(C)=n(uglja)*Mr=2.27*12=27.26 g

w(C)=m(C)/m(uzorka)=27.26/28.80=0.946=94.6 %

 

milicaradenkovic's picture

1. 2Fe+6HCl--------------->3H2+2FeCl3

1 mol---------------------22.4 dm3

x mol-------------------------1.5515 dm3

x=1.5515*1/22.4=0.0692 mol H2

n(H2):n(Fe)=3:2

n(Fe)=2*n(H2)/3=2*0.0692/3=0.0461 mol

m(Fe)=n(Fe)*Mr=0.0461*56=2.582 g

m(nerastvorenog Fe)=m(komada Fe)-m(Fe)=6.3276-2.582=3.7456 g