ph vredost

Danijelaaa's picture

rastvor  natrijum-hidrokdida ima ph 11 ,kolika mu je masena koncentracija tog rastvora? 
Mucila sam se sat vreme i nisam usela da ga uradim. 
moze li neko da mi uradi bez logaritama, jer nismo ucili logaritme

 

milicaradenkovic's picture

pH=11 pa je pOH=14-pH=14-11=3

{OH-}=10(na - pOH)=10(na -3)=1*10(-3) mol/l

n(NaOH)=1*10(-3) mol u 1 l rastvora

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=1*10(-3)*40=0.04 g

y=ms/V=0.04/1=0.04 g/l