Stepen disocijacije

Dušan's picture

Rastvori secera,aluminijum-hlorida,natrijum-hlorida,soli natrijum sulfata imaju iste koncentracije.Poredjaj ih po rastucoj vrednosti osmotskog pritiska π.

Ako moze sto detaljnije objasnjenje.Hvala.

Gloria's picture

π=c*R*T

gde je c koncentracija cestica u rastvoru, konstanta koja iznosi 8,314 Pa*m/ K*mol, a je temperatura rastvora u kelvinima.

Secer, tj monosaharid, se rastvara, ali ne disosuje na jone, tako da tu imas po jedan molekul.

NaCl ---> Na+ + Cl- (dva jona, tj dve cestice)

Na2SO---> 2Na+ + SO42- (tri jona, tj tri cestice)

Kako se povecava koncentracija cestica, tako se povecava i osmotski pritisak rastvora, tj rastvor monosaharida ima najmanji osmotski pritisak, zatim NaCl, pa Na2SO4.

Nadam se da je dovoljno detaljno ;)

Gloria's picture

Ovo za monosaharid, napisah po jedan molekul, a ono sto sam htela da kazem je koncentracija cestica je ista; npr ako napravis rastvor nekog monosaharida c=1 mol/l, koncentracija cestica u njemu je jednaka koncentraciji monosaharida.
A kada imas rastvor NaCl c=1 mol/dm3, koncentracija cestica tog rastvora je duplo veca jer jedinjenje disosuje na dva jona, Na2SO4 na tri jona, itd...

Dušan's picture

Imam resenje zadatka u kojem je koriscena formula π=c*R*T*i,gde je  i=1+α*(z-1).Jasno mi je kako se z odredjuje,ali ne znam kako se odredjuje α,nalazio sam definicije po knjigama da je α=broj molekula disosovanih na jone/ukupan broj molekula koji su uneti u rastvor tj. α=Ndis/Nuk.Kako odredjujem Ndis i Nuk.

Hvala jos jednom.

Gloria's picture

alfa je stepen disocijacije, i za jake elektrolite i veoma rastvorne soli najjcesce iznosi jedan, ali osim N dis.molekula / Ukupan N molekula ne znam kako se odredjuje, trebalo bi da bude dat u zadatku. Ako nije, uzima se jedan, i aj :D

Dušan's picture

Hvala :D