organska hemija

zzz555's picture

Kako mogu da razdvojim dve supstance? Da li se za to najcesce koristi etar pa se odvoje dve faze? I kako da znam koja ce supstanca biti rastvorljiva u etru, a koja ce biti u vodenoj fazi ( osim ako nije neka so, pa da se odmah vidi) ?

milicaradenkovic's picture

Supstance se mogu razdvojiti na nekoliko nacina:

- kristalizacijom 

- destilacijom

- filtracijom

-flotacijom

- rastvaranjem supstance u odredjenom rastvaracu

- sedimentacijom i dekantovanjem

-uparavanjem

- magnetom

-sublimacijom itd. Ako imas neku organsku i neku neorgansku supstancu kada sipas etar organska supstanca ce se rastvoriti u etru a neorganska nece.

zzz555's picture

a ako imam na primer alhohol i so karboksilne kiseline, to znaci da cu u sloju etra naci alkohol, a u vodenom sloju so karboksilne kiseline? Ili na primer razdvojiti amin od amida, prevescu amin u rastvorljivi oblik npr. delovanjem HCl, pa ce mi amid biti u etraskom sloju, a amin u vodenom?

milicaradenkovic's picture

Da.

zzz555's picture

ok, hvala