Maseni odnos

Vesna's picture

Koliko atoma azota i kiseonika sadrži jedan mol oksida azota u kome su azot i kiseonik sjedinjeni u masenom odnosu 7:16? 

rešenje je 6x10(23)N i 1,2x10(24)O

milicaradenkovic's picture

m(N):m(O)=7:16

m(N)=7 g

m(O)=16 g

n(N)=m(N)/Mr=7/14=0.5 mol

n(O)=m(O)/Mr=16/16=1 mol

n(O):n(N)=1:0.5/:0.5

n(O):n(N)=2:1

pa je formula NO2

1 mol---------------------------6*10(23)

2 mol----------------------------x

x=6*10(23)*2/1=1.2*10(24) atoma O

1 mol--------------------------6*10(23)

1 mol--------------------------x

x=1*6*10(23)/1=6*10(23) atoma N