Pomoc

apavlovic49's picture

1. У затвореном суду на температури од 150 оС и притиску од 101,3 kPa налази се 

смеса једног запреминског дела метана и три запреминска дела кисеоника. Колики ће 

бити притисак у том суду на истој температури ако изазовемо експлозију смесе? p=101.3kPa

2. Према прописима Републике Србије, дозвољено је да млеко садржи највише 0,50 

µg афлатоксина по килограму. Изразите максимални дозвољени масени удео

афлатоксина у а) процентима 5*10-8%

б) јединицама ppb (делови у милијарду делова).5*10-1ppb

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.