Ravnoteza hem.reakcije

MARIJA 84's picture

Kako ce na polozaj sistema  CH3COOH--------CH3COO- + H+ uticati dodatak rastvora hlorovodonicne kiseline? Pomerice ulevo ili udesno ravnotezu? Jel moze kratko objasnjenje…znam da kad se dodaje koncentracija reaktanata koji ucestvuju reakcija se pomera u smeru vracanja ravnoteze, ali kako se gleda kad se dodaje neko novo jedinjenje kao sto je ovde HCL?

Vesna's picture

Ravnoteža će se pomeriti ulevo zato što kada god se doda neko jedinjenje ona se vraća ulevo.

MARIJA 84's picture

A zasto onda kada se doda rastvor HCL sistemu NH4OH-------NH4++OH- RESENJE JE DA SE POMERA UDESNO?

Vesna's picture

Nisam to videla da se dodaje HCl,kad god imaš da dodaješ HCl ili na primer alkalne hidrokside reakcija će se uvek pomeriti udesno.

urostodorovic95's picture

Vesna,

nista sto si rekla apsolutno nije tacno. Naravno da je bitno koje jedinjenje se dodaje! O Le Sateljeovom principu ima dosta na internetu, pa mozete i sami da nadjete.Konkretno u ovom primeru, suzbija se disocijacija sircetne kiseline jer se dodaje jos H+ jona (iz horovodonicne kiseline), pa sistem tezi da odrzi ravnotezu i trenutno se reakcija pomera ka reaktantima. A sto se tice vodenog amonijaka (NH4OH ne postoji!), ako posmatrate reakciju:

NH3(aq) + H2O = NH4+ + OH-

dodatkom vodenog rastvora HCl-a dolazi do reakcije neutralizacije, OH- joni se uklanjaju iz reakcije, a da bi se to nadomestilo, reakcija se pomera udesno.

Vesna's picture

Ali zavisi i od reaktanata,a to sam i podrazumevala da je tako da mora da održi ravnotežu sa leve i desne strane pa se zato i pomera da bi se nadomestilo.