Jonizaciona energija

ava's picture

Zasto jonizaciona energija raste kod halogenih elemenata?

Winkler chem's picture

Raste zbog toga sto se povecava broj elektrona u omotacu ali i broj protona u jezgru. Samim tim raste i ukupni intenzitet elektrostatickog privlacenja sto znacajno uvecava vrednost energije jonizacije.