16.grupa

NikolaM's picture

Koliko se mola neutralne soli dobija kada reaguje 5,6gCaO sa 4,9gH2SO4?

milicaradenkovic's picture

CaO+H2SO4------------------>CaSO4+H2O

n(kiseline)=m/Mr=4.9/98=0.05 mol

n(baze)=m/Mr=5.6/56=0.1 mol u visku je baza pa je

n(CaSO4)=n(kiseline)=0.05 mol

NikolaM's picture

Zasto ce CaO izdvaja u visku?

milicaradenkovic's picture

Zato sto je odnos molova 1:1 u jednacini i zato se izdvaja u visku.