Hidroksidi

zzz555's picture

Neka supstanca reaguje sa vodom uz oslobadjanje vodonika i dobijanje jos samo jednog proizvoda-rastvornog hidroksida nekog metala. Kad se u 50 cm3 vode postepeno ubaci 10 g te supstance, maseni udeo tog proizvoda iznosi 28,17 %. Koja supstanca je u pitanju?

milicaradenkovic's picture

Supstance koje reaguju sa vodom uz oslobadjanje vodonika su hidridi

XH+H2O----------------->XOH+H2

m(vode)=V(vode)*ro=50*1=50 g

ro=1 g/cm3

mr=m(vode)+ms=10+50=60 g

w(XH)=ms/mr=10/60=16.7 % a to znaci da 16.7 g supstance je u 100 g rastvora.

w(XOH)=28.17 % je 28.17 g supstance u 100 g rastvora

16.7 g--------------------------X+1

28.17 g-------------------------X+16+1

16.7*X+17*16.7=28.17*X+28.17

11.47*X=255.73

X=255.73/11.47=23 g/mol i formula je NaH

igorvasic's picture

Zar ne bi mogao da bude litijum, reakcija 2 Li + 2 H2O → 2 LiOH + H2

zzz555's picture

znaci hidrid... totalno sam to potisnuo... znam sad kako se resava, hvala!

alexa996's picture

Pošto je rastvorni hidroksid u pitanju, metal je ili iz prve ili eventualno iz druge grupe. Polazna supstanca je elementarni metal ili hidrid metala. Znajući to, ostatak je matematika.