Hemijske reakcije 16,grupe P.S.E.

Mare97's picture

Odredi koeficijente u  jednacinama I utvrdi da li je vodonik-peroksid oksidaciono ili redukciono sredstvo:

PbS+H2O2→PbSO4+H2O

Cl2+H2O2→2HCl +O2

MnO+H2O2→MnO2+H2O

Ako moze postupno,hvala unapred :)

aksabg's picture

Ovo su jednacine oksido-redukcije. Nauci lekciju i pravila i sve ce ti biti jasno.